Lidmaatschap WBE Tubbergen

Lid worden:

Lidmaatschap / deelnemer / donateur WBE Tubbergen

Om lid, deelnemer dan wel donateur te worden kunt u onderstaand formulier invullen.

Het bestuur van de WBE Tubbergen beslist omtrent de toelating van een lid, deelnemer en donateur.

Leden kunnen zijn:

1.   Jachthouders met jachtakte en gerechtigd tot de uitoefening van de jacht, beheer en schadebestrijding binnen het werkgebied van de vereniging.

2.   Jachtaktehouders die buiten gezelschap van de jachthouder gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht, beheer en schadebestrijding binnen het werkgebied van de vereniging.

3.   Jachtaktehouders die uitsluitend in gezelschap van de jachthouder cq jachtaktehouder gerechtigd zijn tot de uitoefening van de jacht, beheer en schadebestrijding binnen het werkgebied van de vereniging. Deze jachtaktehouders dienen door de jachtcombinatie als lid te worden voorgedragen.

Deelnemers kunnen zijn:

1.   Jachtaktehouders die niet in de gelegenheid zijn tot de uitoefening van jacht, beheer en schadebestrijding in het werkgebied van de vereniging maar wel binnen het werkgebied van de vereniging woonachtig zijn en die bereid zijn aan de activiteiten van de vereniging actief deel te nemen en de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

2.     Drijvers en hondenmensen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.

3.    Andere personen die de doelstelling van de vereniging onderschrijven.


Donateurs kunnen zijn:

Personen die zich bereid verklaart hebben de vereniging financieël te ondersteunen.


Tevens geef ik toestemming aan de WBE Tubbergen om de aangeleverde gegevens op te slaan en te beheren conform de statuten en/of huishoudelijk reglement.


Geslacht Man Vrouw
Voorletters: *
Voornaam: *
Tussenvoegsel:
Achternaam: *
Straat: *
Huisnummer: *
Postcode: *
Woonplaats: *
E-mail: *
Opmerkingen:

Hierbij geef ik toestemming aan de WBE voor het verwerken van mijn gegevens om uitvoering te geven aan mijn lidmaatschap en de overige doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

* Dit veld dient u verplicht in te vullen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.